เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวสู่...SMEs 4.0 ไม่ยากอย่างที่คิด

อบรมสัมมนาให้กับ SMEs หลักสูตร “ก้าวสู่...SMEs 4.0 ไม่ยากอย่างที่คิด สามารถดาวโหลดเนื้อหาเพิ่มเติม

www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/U17NB001S_th.pdf

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group