เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา

วันนี้ (29 ส.ค. 60) ที่บริเวณอาคารลัคกี้คอมเพล็กซ์ สวนสาธารณะสะพานหิน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและในของเรา “ Keep Phuekt by our hands and heart” ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต , องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วม
นายธวัชชัย กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดขยะมูลฝอยกำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เป็นอีกโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน พร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมในวันนี้ (29 ส.ค. 60) ประกอบด้วย การกวาด การเก็บขยะมูลฝอย การล้างถนน การตัดแต่งต้นไม้ เพื่อความสะอาด สวยงามของบริเวณดังกล่าว

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group