เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรม นครภูเก็ตวิชาการ 2017 และเปิดโลกสัมมาชีพไทยแลนด์ 4.0

วันนี้(15ก.พ.60) ที่บริเวณสนามฟุตบอลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการ “นครภูเก็ตวิชาการ 2017” และ “กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายประจักษ์ ช่างเรือ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ นายนิติธร เทพบุตร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน BCL หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่าย ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน BLC,สมาคมโรงแรมภาคใต้ คณะครู อาจารย์ นักเรียนเยาวชน ประชาชนผู้สนใจตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วม
เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับเครือข่ายคือ อาชีวศึกษาภูเก็ต,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, มูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน BLC, สมาคมโรงแรมภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการ “นครภูเก็ตวิชาการ 2017” และ “กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้นักเรียน ครูและประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานครูและนักเรียนในสังกัด ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะ การแสดง วัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้และระดับประเทศ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาสู่สัมมาชีพที่หลากหลายในสังคมปัจจุบันให้นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนค้นพบต้นเองสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งกิจกรรม “นครภูเก็ตวิชาการ 2017” และ “กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ไทยแลนด์ 4.0” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณอาคาร ยิมเนเซี่ยม4000 ที่นั่ง และบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต / ภายในงานจะประกอบไปด้วยนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ,นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่,กิจกรรม 108 อาชีพ,ซุ้มกิจกรรมนิทรรศการอาชีพ ,กิจกรรมการแสดงบนเวที และรับฟังบรรยายพิเศษในเรื่อง “เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ”, /เรื่อง “จาก ปวช.สู่เจ้าของโรงงานชั้นนำของประเทศ” /เรื่อง “เส้นทางสู่อาชีพท่องเที่ยว” โดยตัวแทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต และเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่อาชีพ”
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2560-02-15]

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group