เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีเมืองอิโต ประเทศญี่ปุ่น พบรองผู้ว่าฯภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัยพิบัติ

วันนี้ ( 10 ก.พ. 60 ) ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายHIROMI TSUKUDA นายกเทศมนตรีเมืองอิโต จังหวัด ซิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัยพิบัติ
นางศิวพร กล่าวว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมความเป็นเมืองเก่า ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตอยากจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติระหว่างจังหวัดภูเก็ตและประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับประชาชนของทั้งสองเมือง ขณะที่นาย HIROMI TSUKUDA นายกเทศมนตรีเมือง ITO จังหวัด ซิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมี 4 ฤดูดังนั้นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติเป็นบ่อยครั้งดังนั้นประชาชนชาวญี่ปุ่นจึงจะต้องมีความกระตือรือร้นและช่วยเหลือกัน เพื่อฝ่าฟันกับภัยพิบัติต่างๆไปด้วยกัน โดยในแต่ละชุมชนของญี่ปุ่นจะมีระบบป้องกันภัย ซึ่งทุกชุมชนจะทำงานเป็นเครือข่าย ในการช่วยเหลือการในการป้องกันภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต ประเทศญี่ปุ่นต้องการเชื่อมความสัมพันธ์และการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและภัยพิบัติระหว่างกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตและประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน โดยประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่นที่น้ำสะอาดและอาหารอร่อย และธรรมชาติที่สวยงามซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การมาเยี่ยมของคณะนายกเทศมนตรีเมืองอิโต ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการท่องเที่ยวและภัยพิบัติระหว่างกัน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตและประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกับประเทศญี่ปุ่นต่อไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group