เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุพร้อมแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร เพิ่มคอมพิวเตอร์ และกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยด่วน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.60 เวลา 11.00 น.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลัง ตรวจเยี่ยม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระบุ พร้อมแก้ปัญหาเรื่องการเช็คอิน ระบบลำเลียงกระเป๋าและ ระบบการตรวจคนเข้าเมือง ในแต่ละวันมีผู้โดยสารเข้าออกที่สนามบินภูเก็ตประมาณ 3 หมื่นกว่าคน ค่อนข้างแออัด มีกรุ๊ปทัวร์ค่อนข้างมาก ในบางช่วงเวลาที่กรุ๊ปทัวร์นำผู้โดยสารมาเช็คอินพร้อมกัน ก็จะเกิดความไม่สะดวก ต้องใช้เวลานานอย่างที่ทราบ ปัญหานี้เป็นสิ่งที่ต้องพยายามเร่งแก้ไข แนวทางในการแก้ไขคือ การเพิ่มเจ้าหน้าที่จากเดิมตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ 209 คน หลังจากได้มีการพูดคุยกันแล้วจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีก 50 คน รวมเป็น 259คน เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น ปัญหาเรื่องความไม่สะดวก ความล่าช้าก็จะลดลง
ส่วนในกรณีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นั้นจากการที่คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นระบบเดียวกัน ตอนนี้มีอยู่ 13 เครื่อง แนวทางการแก้ไขคือ ได้มีการแจ้งเรื่องไปยังบอร์ด ทอท. รวมถึงผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพิ่มที่นี่ โดยทั้งเรื่องเพิ่มกำลังคนและคอมพิวเตอร์จะเริ่มในวันจันทร์ที่23 มกราคม 2560 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการขยายถนนและสถานที่จอดรถในสนามบินภูเก็ต ได้มอบหมายให้ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต แบ่งสถานที่จอดรถโดยสารสาธารณะ เป็น 2 พื้นที่ เช่นสถานที่จอดรถสำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ และสถานที่จอดรถสำหรับรถทัวร์ขนาดใหญ่เพื่อลดความแออัดของการจอดรถบริเวณการส่งผู้โดยสาร เข้าสู่สนามบินภูเก็ต และได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตดำเนินการ เพิ่มเส้นทางขนส่งสาธารณะจากสนามบินภูเก็ตไปยังตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อขยายการให้บริการ รถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้มี2เส้นทางคือจากสนามบินภูเก็ตไป กะตะและป่าตอง สำหรับการแก้ระบบการจราจรคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ต อย่างเต็มระบบนั้น ขณะนี้ ได้มีการเร่งดำเนินการก่อสร้าง ทางลอดอุโมงค์ ทั้ง 5 จุดได้แก่ ที่อุโมงค์สามกอง,บางคู,ดาราสมุทร,ห้าแยกฉลองและสนามบินที่มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เริ่มต้นดำเนินการเปิดใช้อุโมงค์แล้ว 3 จุดคือ อุโมงค์สามกอง , อุโมงค์ดาราสมุทรและ อุโมงค์บางคู ส่วนอีก 2 จุดคือ อุโมงค์ห้าแยกฉลองและ อุโมงค์สนามบินกำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าเมื่ออุโมงค์ทั้ง 5 จุดเปิดให้บริการได้ครบ จะสามารถบรรเทาความแออัดของการจราจรในจังหวัด ภูเก็ตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในส่วนของโครงการรถไฟรางเบา มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก คาดว่า จะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 3 ปี และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2564 ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การจราจรของจังหวัดภูเก็ตมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group