เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะกรรมการจากส่วนราชการและเอกชน เข้าร่วม
วาระการประชุม ประกอบด้วย การดำเนินการในขั้นตอนการการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยได้มีการปิดรับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทางคณะกรรมการได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อให้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของสถานศึกษา ศิษย์เก่าและหรือองค์กรที่เสนอชื่อครู หลังจากนี้จะมีการพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ หลังจากนั้นจะได้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกได้กำหนดไว้ต่อไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group