เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองธีระ ระบุ ขอใช้เทคนิคในการทำงานที่จะให้ท้องถิ่นและท้องที่ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในโอกาสมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตว่า รู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกองค์กร สังคมในยุคเปลี่ยนผ่าน ทุกองค์กรได้รับผลกระทบทั้งส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ทุกคนจึงต้องพร้อมปรับตัว อย่างไรก็ตามครั้งแรกที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ตได้ยินผู้นำท้องที่กล่าวว่าที่นี่ท้องที่และท้องถิ่นทำงานร่วมกันด้วยความกลมเกลียวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากดังนั้นจะขอใช้เทคนิคในการทำงานที่จะให้ท้องถิ่นและท้องที่ทำงานร่วมกัน
โดยขอความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นแกนหลักของท้องถิ่น ต้องร่วมมือกับท้องที่ เพราะท้องถิ่นและท้องที่ ต่างมีความสำคัญ ต่างมีหน้าที่ของตนเองท้องถิ่นมีจุดเด่นในเรื่องงบประมาณในการทำงาน ท้องที่มีจุดเด่น อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีกำลังคนมีอำนาจในการประสานงาน ดังนั้นเมื่อท้องที่และท้องถิ่นทำงานร่วมกัน ย่อมส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีอย่างแน่นอน

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group