เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยืนยัน ทุกหาดบนเกาะภูเก็ตจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (28 กันยายน 2560) เวลา 11. 45 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ,นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมหามาตรการแก้ปัญหากรณีบริษัทภูเก็ตไลฟ์การ์ดจะสิ้นสุดการปฎิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัยตามชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30กันยายน 2560 ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวกังวลใจในระบบการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาด โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ในบริเวณชายหาดทั่วเกาะภูเก็ตโดยจะทำงานควบคู่กับ ทหารเรือ ชุดประดาน้ำในพื้นที่ที่จะเข้ามาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุด อส. ลาดตระเวนทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด ทั้งนี้จังหวัดได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ การเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำชายหาดทั่วเกาะภูเก็ตต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องต้องไม่มีช่องว่างของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกดังนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ต และยืนยันว่า ทุกหาดของจังหวัดภูเก็ต จะต้องมี ไลฟ์การ์ด ปฏิบัติงานบูรณาการกับ อส.อปพร.และหน่วยทหารเรือในพื้นที่ ที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ขณะที่นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการแก้ปัญหาการจ้างเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่หมดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะใช้วิธีการจ้างตรงโดยจะจ้างเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเดิมแต่เป็นการจ้างระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับตัวบุคคล (เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเดิม) ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท ต่อคน ระหว่างรอการยกร่าง TOR ใหม่เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ้างต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในปัจจุบัน
ด้านนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ประกอบกับในช่วงวันที่ 1-10 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมี นักท่องชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยกว่า 300,000 คน และนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน ดังนั้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group