เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

รองนายกรัฐมนตรี รมต. ท่องเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว

วันนี้ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 น. ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4
พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นางมนฤดี เกตุพันธุ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ตจากผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมทั้งกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องการปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต,การจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ, การจัดระเบียบของสถานบันเทิงการจัดระเบียบชายหาด และการแก้ไขปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมจุดตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และบริเวณโดยรอบภายในอาคารท่าอากาศยานภูเก็ต จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังร้านขายของที่ระลึก รอยัล เจมส์ พาวิลเลี่ยม บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เยี่ยมชมนิทรรศการ ภาพกิจกรรมที่ทางรอยัลเจมส์จัด csr ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังหาดป่าตอง ตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Life guard) บริเวณชายหาดป่าตอง ตรวจเยี่ยมร้านขายของที่ระลึกเจมส์แกลอรี่ ถนนบายพาส และประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group