เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ภูเก็ต เดินหน้าจัดระเบียบและหาแนวทางการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เร่งดำเนินการทุกอย่างตามข้อระเบียบของกฎหมาย เน้นการบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

วันนี้ (22 ก.พ.60) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นาย โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวผู้ว่าพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5/2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม
นายโชคชัย ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการจัดระเบียบและการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตว่า ภายหลังจากแม่ทัพภาคที่ 4 ลงตรวจพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อในการจัดระเบียบการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 3 ชุด เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆให้ครอบคลุม ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การจัดระเบียบชายหาดความคืบหน้ายังคงเป็นพื้นที่โซนนิ่งละ 10% โดยให้คณะทำงานรักษาชายหาดที่ทางภาครัฐและผู้ประกอบการได้ร่วมจัดตั้งขึ้น ตามพื้นที่ชายหาดต่าง ๆ ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ชายหาด แต่ยังคงไว้ซึ่งนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ชายหาด ทั้ง 9 แห่ง มีการจัดระเบียบนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณการขึ้น-ลงของเรือเจ็ทสกีและเรืออื่น ๆ ให้ชัดเจน ในส่วนของกลุ่มที่ 2 เป็นการจัดระเบียบรถสาธารณะ ได้มีการหามาตรการเกี่ยวเรื่องที่จอดรถสาธารณะ โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ให้บริการรถเช่าสาธารณะ เพื่อจัดการหาพื้นที่ในการจอดรถให้เป็นระเบียบ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ พร้อมให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทแต่งกายตามที่กฎหมายกำหนด และกลุ่มที่ 3 เป็นการจัดระเบียบการแก้ไขปัญหาสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเร่งแก้ปัญหาความแออัดของสถานที่จอดรถและอาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ทั้ง 3 กลุ่มของคณะทำงานได้ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยและระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดระเบียบจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสิ่งที่จะเน้นคือ การดำเนินการทุกอย่างจะทำตามข้อระเบียบของกฎหมาย และบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมตรวจสอบและลงโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ซึ่งการปฏิบัติงานทุกครั้งก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทุกขั้นตอนในทุกช่องทางของสื่อการประชาสัมพันธ์ โดยได้จัดให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตามความรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group