เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ผู้ว่า ฯ ภูเก็ต ชี้แจงการจัดระเบียบโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีโรงแรมยื่นขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 มากกว่า 1,000 แห่ง

วันนี้ (22 ก.พ.60) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นาย โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวผู้ว่าพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5/2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม
นาย โชคชัย ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการจัดระเบียบโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า จากที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบโรงแรม สำหรับความคืบหน้าในการจัดระเบียบโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการนำอาคารประเภทอื่นมาทำเป็นโรงแรมด้วยการเปิดให้บริการรายวัน ในส่วนของทางจังหวัดได้มีการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการห้องพักในจังหวัด มีสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 425 แห่ง และมีสถานที่พักประเภทอื่น เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ แมนชั่น มาเปิดขายบริการห้องพักเป็นรายวัน รวมทั้งหมด 1,428 แห่ง โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดก็จะดำเนินคดีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนทันที่ในข้อหาเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในส่วนของสถานประกอบการโรงแรมที่ยังไม่ได้ยื่นการยื่นคำขอนำอาคารประเภทอื่นมาทำเป็นโรงแรมนั้น ทางจังหวัดจะไม่มีการขยายเวลาในการยื่นขอ แต่หากจะมีการยื่นขอเพิ่มเติมขอให้อุทธรณ์มาเป็นรายๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้ออก 4 มาตรการในการกดดันให้ผู้ประกอบการโรงเข้าสู่ระบบได้แก่ หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะส่วนราชการ หากมีการจัดประชุมสัมมนาในโรงแรมกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาในโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น การอนุญาตให้ข้าราชการ และบุคลากรเดินทางไปราชการจะต้องเข้าพักเฉพาะโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น และทางจังหวัดจะไม่สนับสนุนด้านการขายและการประชาสัมพันธ์ แก่โรงแรมที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย รวมไปถึงการพิจารณาอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายต่างๆ ที่โรงแรมเป็นผู้ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานขอสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group