เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ผู้ว่าฯภูเก็ต เร่งสานต่อ แนวทางการพัฒนาของกลุ่มอันดามัน เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 08.30 น. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ "สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต Good morning @ Phuket" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต ,พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ เพื่อพบปะ พูดคุย ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการ ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประจักษ์ ช่างเรือ ศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้การต้อนรับและแนะนำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นายประจักษ์ ช่างเรือ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เครือข่ายหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตในการร่วมกันปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายทางด้านการศึกษามีความพร้อมทางการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัย,ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา,ระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะเน้นดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จใน 4 ประการ คือ 1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีงานทำ 2. ผู้มีงานทำจะต้องมีเงินในการดำรงชีพมีสัมมาอาชีพ 3.จะต้องเป็นบุคคลที่มีเกียรติในสังคมประสบความสำเร็จและ 4 .จะต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้หากประชาชนชาวภูเก็ตประสบความสำเร็จใน 4 ประการดังกล่าวแล้วก็จะทำให้สังคมจังหวัดภูเก็ตเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมงานให้มีกำลังใจในการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองสีขาวต่อไป นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากรัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นการนำโครงการเก่าที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและจังหวัดภูเก็ตมาเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งทีมอันดามัน นำโดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กำลังร่วมกันชี้แจงงบประมาณปี 2561 ที่ กรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน และโครงการที่วางไว้สำหรับปี 2561 เพื่อต่อยอดการพัฒนาจากปี 2560 ที่ได้งบฯมาแล้ว เพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด นายโชคชัย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้คนภูเก็ตรักกัน คนภูเก็ตจะต้องร่วมกันเพื่อพัฒนาภูเก็ตและกลุ่มอันดามัน ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มอันดามัน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และตรัง จะรวมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม และจะร่วมกันสร้างพื้นที่เขตนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็น Destination Hub ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเยือน เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาคนี้ ที่พร้อมจะยกระดับแข่งกับต่างประเทศ เพราะอันดามันสวยที่สุดในโลก เราจะไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง พร้อมทั้ง ยืนยันว่าภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ ขณะนี้มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาลงทุนมากมาย เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ ภูเก็ต ให้เข้มแข็ง ทัดเทียมกับต่างชาติขอให้พวกเราทุกคนช่วยกัน รักกันเพื่อพัฒนาภูเก็ตของเรา

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group