เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

พ่อเมืองภูเก็ต ประชุมทางไกลรับนโยบายกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (20 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือประชาชน และรับนโยบายจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดในภาคใต้ประสบปัญหาอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนัก
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ พร้อมดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยแยกความเสียหายตามประเภทสำหรับวางแผนเยียวยาให้สอดคล้องกับสภาพความเสียหาย นอกจากนี้ ได้กำชับจังหวัดให้กำหนดแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทั้งการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ ขอให้จังหวัดประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมและยั่งยืน รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ว่า ภาพรวมขณะนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็เตรียมการรับมือน้ำที่จะเข้ามาระลอกใหม่ โดยกำชับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้แจ้งประชาชน และเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยง ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตไปแล้ว และมีการสำรวจความ เสียหายทั้งที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค พืชผลทางการเกษตร ขณะที่การฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ขอให้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปดำเนินการเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเร็วที่สุด และเกิดความยั่งยืนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด เบื้องต้น ได้ประสานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เข้ามาช่วยกัน โดยให้ทหารเป็นแกนหลักในแต่ละพื้นที่ เพื่อบูรณา การเครื่องมือและกำลังพล ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีพื้นที่ใดเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่แต่อย่างใด ทั้งนี้ จังหวัดได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมแผนเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์เรือ และกำลังคนให้พร้อม หากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขังจะต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์ให้แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ทราบทันที ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังคงตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำสะอาด เรือเจ็ตสกี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยสามารถติดต่อมอบสิ่งของบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-8444 หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group