เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ตตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน

วันนี้ (6 ม.ค. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,พัทลุง,ตรังได้รับความเดือดร้อนประชาชนขาดแคลนอาหารและเครื่องนุ่งห่มรวมถึงไม่มีที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อระดมทุน สิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำสะอาด และเรือเจ็ทสกี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดย ผู้มีจิตศรัทธา ติดต่อมอบสิ่งของบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076 - 218444 หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต โดย สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จะได้เป็นผู้รวบรวมสิ่งของจากการบริจาคทั้งหมดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง และพัทลุงต่อไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group