เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ ชูแนวทางยกระดับการเป็นวิทยาเขตนานาชาติ

วันนี้ (15 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2559 หรือ PSU OPEN HOUSE 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้แนวคิด “บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย 2559 มอ.วิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ชี้นำสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ/ มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เข้าร่วม
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้เข้าร่วมงาน ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับการจัดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2559 หรือ PSU OPEN HOUSE 2016 นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆวิทยาเขต ซึ่งได้แก่วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงการเรียนการสอนและศักยภาพของมหาวิทยาลัยอันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยต่อสังคมด้วย ซึงภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและการเป็นวิทยาเขตนานาชาติให้อะไรกับชุมชน" โดยนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทะเลอันดามัน โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ งานมอ.วิชาการ ประจำปี 2559 ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล สอบวัดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group