เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

วันนี้ (16 พ.ย. 59) ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซิตี้โฮเต็ล ถ. นริศร ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2559 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีนายวัชรินทร์ ถิ่นกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายบพิตร ชมเชย ตัวแทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ส่วนราชการและองค์กรประชาชน เข้าร่วม
สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปี 2560 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา เป็นการติดตามเรื่องผลการตรวจสอบผลกระทบต่อสถานภาพทรัพยากรปะการัง กรณีการวางทุ่นผูกจอดเรือ บริเวณริมฝั่งทะเลที่อ่าวกมลา การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวบางเทาและโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีป่าชายเลนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอถลางรวมกันกว่า 24 ล้านไร่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดทำแผนในการป้องกันและรักษาป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ จึงต้องมีการจัดทำแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group