เมนูหลัก

 

โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าทางทะเลกลุ่มอันดามัน

ดาวน์โหลดตามลิงค์ http://www.youandaman.com/report/link.zip


  OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

  โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

  E-mail: osmandaman@moi.go.th

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

  ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group