เมนูหลัก

 

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามพรบ.2560

ดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9no9-a1ChuNN1J0cVZCZDBEZWM

» เอกสารอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group