เมนูหลัก

 

ติดต่อเรา

OSM Andanan
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)
โทรศัพท์ : 076 212 222
โทรสาร : 076 213 222
สื่อสาร มท. 68018

 
ติชม/ข้อเสนอแนะ
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 

 


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group