เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

" />

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

" />
ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในพื้นที่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง จำนวน 5 โครงการ