การประชุมตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

" /> การประชุมตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

" />
ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

การประชุมตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

Responsive image

  การประชุมตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

  เมื่อวันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยตรวจติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ดังนี้

  1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอุทยานธรณีโลกฯ

  - กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน

  - กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์

       


  2.โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกฯ

  -กิจกรรมติดตั้งป้าย Overhang บริเวณแยกจุดตัดทางหลวง

                                   

  -ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตอำเภอละงู

           

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. คณะทำงานตรวจตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าพบนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อปรึกษาหารือ และรับนโยบาย การดำเนินโครงการ การติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการและการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

           

  เวลา 09.30 น. คณะทำงานตรวจตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีชองกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว

  - กิจกรรมงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศฯ

  -กิจกรรมงานติดตั้งระบบแจ้งข้อมูลการเดินทางฯ

  - กิจกรรมป้ายแสดงผล LED ฟูลคัดเลอร์