ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Responsive image

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บรรยายหัวข้อ ประชาคมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต