ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา จาก สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 18 (ปรม.)

Responsive image

    นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการส่วนต่างๆ ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา จาก สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 18 (ปรม.)