ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

เข้าพบ ผอ.วิลาวัลย์เธียรสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 

Responsive image

    วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และนายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าพบ ผอ.วิลาวัลย์เธียรสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 ณ อาคารสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 5