ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนพร้อมทำหน้าทีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันคนใหม่

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ตและ นาย สุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการส่วนต่างๆ ได้เดินทางไปไหว้พระ ที่วัดพระนางสร้าง ,สักการะ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร , สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าท่าเรือ ,สักการะ ศาลพระพรหม หน้าโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้