ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

กล่าวปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี 

Responsive image

    นาย สุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กล่าวปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท