ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท

Responsive image

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดถาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นประธานเปิดโครงการ

    ภาพบรรยากาศภายในงานสามารถกดลิงค์ดูได้

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2183476118598319&type=1&l=ada550fc8d