ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา

Responsive image

    วันนี้ (29 ส.ค. 60) ที่บริเวณอาคารลัคกี้คอมเพล็กซ์ สวนสาธารณะสะพานหิน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและในของเรา “ Keep Phuekt by our hands and heart” ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต , องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วม 
    นายธวัชชัย กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดขยะมูลฝอยกำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เป็นอีกโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน พร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมในวันนี้ (29 ส.ค. 60) ประกอบด้วย การกวาด การเก็บขยะมูลฝอย การล้างถนน การตัดแต่งต้นไม้ เพื่อความสะอาด สวยงามของบริเวณดังกล่าว