ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

โครงการของกลุ่ม

โครงการปีงบประมาณ 2562
โครงการปีงบประมาณ 2561
โครงการปีงบประมาณ 2560
โครงการปีงบประมาณ 2559

โครงการปีงบประมาณ 2558

โครงการปีงบประมาณ 2557

โครงการปีงบประมาณ 2556

โครงการปีงบประมาณ 2555

โครงการปีงบประมาณ 2554

โครงการปีงบประมาณ 2553