ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ตราประจำจังหวัดตรัง

มีความหมายดังนี้

  • ภาพสะพานกระโจมไฟ และภาพลูกคลื่น หมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่า ทำการค้าขายกับต่างประเทศ
  • ภาพลูกคลื่น หมายถึง สัญลักลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง

"เมืองพระยารัษฏา
ชาวประชาใจกว้าง
หมูย่างรสเลิศ
ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง
ปะการังใต้ทะเล
เสน่ห์หาดทรายงาม
น้ำตกสวยตระการตา"