ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ประชุม /

ก.บ.ก. 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2564

 อ่านต่อ

ก.บ.ก. 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2564

 อ่านต่อ

กรอ. 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2564

 อ่านต่อ

ก.บ.ก. 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2564

 อ่านต่อ

ก.บ.ก. 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 4/2564

 อ่านต่อ