ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด /

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

 อ่านต่อ
Responsive image

การประชุมตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการของคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดสตูล

 อ่านต่อ
Responsive image

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สำหรับปี 2564

 อ่านต่อ
Responsive image

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2565

 อ่านต่อ
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕)

 อ่านต่อ
Responsive image

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 อ่านต่อ
Responsive image

ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา จาก สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 18 (ปรม.)

 อ่านต่อ
Responsive image

การตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 อ่านต่อ
Responsive image

เข้าพบ ผอ.วิลาวัลย์เธียรสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 

 อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนพร้อมทำหน้าทีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันคนใหม่

 อ่านต่อ
Responsive image

กล่าวปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี 

 อ่านต่อ
Responsive image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท

 อ่านต่อ
Responsive image

เยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเล ตรวจเข้มเรือบริการนำเที่ยว

 อ่านต่อ
Responsive image

สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 

 อ่านต่อ
Responsive image

การบูรณาการการป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน

 อ่านต่อ
Responsive image

ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช้วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 อ่านต่อ

Innovation in action กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ

 อ่านต่อ

เสวนาการวางยุทธศาสตร์ไปสู่ Thailand 4.0 และ Smart City

 อ่านต่อ
Responsive image

โครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลฝั่งอันดามัน

 อ่านต่อ
Responsive image
จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 อ่านต่อ
Responsive image

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยืนยัน ทุกหาดบนเกาะภูเก็ตจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

 อ่านต่อ
Responsive image

จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี

 อ่านต่อ
Responsive image
พ่อเมืองภูเก็ต สั่งหน่วยราชการ ต่อต้านคอรัปชั่น ร่วมสร้างภูเก็ตสีขาว เปิดตู้ ปณ. แจ้ง ข้อมูลข่าวสารถึงผู้ว่าโดยตรง
 อ่านต่อ