ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ขอต้อนรับสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก)


คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)


ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

Foto

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕)

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕)

กำหนดกา... อ่านต่อ

Foto

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ
Foto

ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา จาก สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 18 (ปรม.)

อ่านต่อ
Foto

การตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

Foto

คืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดภูเก็ตกว่า 90% คาดแล้วเสร็จ 10 ต.ค. นี้

อ่านต่อ
Foto

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกถือครองป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกขานาคเ

อ่านต่อ