เมนูหลัก

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มฯ 19-20ก.ค.55


กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20 ก.ค. 55 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

» วิดีโออื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group