เมนูหลัก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนรายจ่าย56 21มี.ค.55


กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม๋ (ห้องใหญ่)

» วิดีโออื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group