เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / บูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

งบประมาณ 26,814,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ใต้ทะเลและธรรมชาติ จังหวัดพังงา (เรือพระทอง)
งบประมาณ 12,008,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง/ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหาดต้นไทร เกาะพีพี
งบประมาณ 14,806,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่/องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group