เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / ก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2)


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลระนอง

งบประมาณ 38,536,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งอันดามัน(ระยะที่2) งบประมาณ 38,536,000. บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลระนอง

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group