เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / ติดตั้งระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันระยะ 3


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

งบประมาณ 40,000,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
ติดตั้งระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน งบประมาณ 40,000,000บาท

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group