เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม)


ยุทธศาสตร์ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

งบประมาณ 36,000,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
จัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group