เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

งบประมาณ 35,600,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ำคลัง ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 9,850,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ำพุงช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบประมาณ 9,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ำพระขยางค์ ตำบลลำเลียง จังหวัดระนอง งบประมาณ 6,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว งบประมาณ 1,500,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงและจุดชมวิว ถนนสาย 4034 งบประมาณ 2,320,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงการทางกระบี่
กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้างป้ายบอกทางจุดชมวิว ม.4 ต.เขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 165,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงการทางกระบี่
กิจกรรมที่ 9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมที่ 10 ก่อสร้างป้ายบอกทางจุดชมวิว ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
งบประมาณ 165,000 บาท
กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงและจุดชมวิว ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบประมาณ 600,000 บาท

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group