เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 21 เม.ย.59) ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

ภูเก็ตเร่งรัดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (21 เม.ย. 59) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (20 เม.ย.59) ที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (18 เม.ย. 59) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

ภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้(7 เม.ย. 59) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

เทศบาลตำบลราไวย์เปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ... | ภูเก็ต

วันนี้ (07 เม.ย.59) ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์...... อ่านต่อ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา... | ภูเก็ต

วันนี้ ( 4 เมษายน 2559) ที่ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...... อ่านต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต... | ภูเก็ต

บริเวณ หมู่ที่5 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี...... อ่านต่อ

จังหวัดภูเก็ต จัดฝึกซ้อมแผนการฝึก... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (30 มี.ค.59) ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...... อ่านต่อ

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัด... | ภูเก็ต

วันนี้ (16 มี. ค. 59) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร....... อ่านต่อ

รองผู้ว่าฯภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการเดินทางประชุมผู้นำแห่งเอเชีย... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (16 มี. ค 59) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

จังหวัดภูเก็ตแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและเก็บขยะมูลฝอยและการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณรอบมหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ต | ภูเก็ต

วันนี้ (15 มี.ค. 59 ) ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...... อ่านต่อ

การดำเนินงานแผนที่... | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00น. วันนี้ (29 ก.พ. 59) นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

จังหวัดภูเก็ต เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ... | ภูเก็ต

วันนี้ (23 ก.พ.59) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ | ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (16 ก.พ. 2559) ที่ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต...... อ่านต่อ

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group